Jest to narząd limfatyczny, który w systemie odpornościowym pełni rolę eliminatora nieprzydatnych - starych białych krwinek. Podstawową jej rolą jest wyłapywanie z układu „starych” komórek krwi, w tym leukocytów. Dodatkowo w śledzionie powstają immunoglobuliny, czyli białka, które syntetyzowane przez limfocyty B będą rozpoznawać niepożądane w organizmie komórki.

Powstają w szpiku kostnym i wędrują do grasicy, gdzie są wyposażane w niezbędną aktualną informację bojową, by potem przemieścić się do narządów limfatycznych oraz krwi obwodowej. Rolą ich jest niszczenie komórek obcych

Organizm człowieka ma ponad 500 węzłów chłonnych zlokalizowanych blisko ważnych narządów i chroniących przed atakiem czynników niepożądanych. Jeśli na danym obszarze organizmu zaczyna się proces chorobowy, na

Strona 3 z 4