Czujność, informacja, koordynacja

Układ immunologiczny, inaczej zwany odpornościowym, jest jednym z „najinteligentniejszych” układów wewnątrz ludzkiego organizmu. Ma zdolność zapamiętywania i uczenia się, szybkiej oceny bodźców z zewnątrz pod względem ich potencjalnej szkodliwości dla organizmu oraz dobierania odpowiedniej reakcji na zagrożenie. Podstawowym zadaniem układu odpornościowego jest odróżnienie wroga od nieprzyjaciela, czyli własnych tkanek od intruzów. Zdecydowana większość komórek (wyjątkiem są tu erytrocyty) zostaje zaopatrzona w informację identyfikacyjną, która pozwala im przechodzić kontrolę sprawowaną przez układ odpornościowy. Organizm nieustannie sprawdza, kto jest jego częścią, a kto podstępnie wdarłł się do środka, by robić szkody. Do identyfikacji służą antygeny zgodności tkankowej MHC. Kto nie ma odpowiednich białek identyfikacyjnych HLA, zostaje zaatakowany. Aby układ odpornościowy działał sprawnie, potrzebuje sprawnego centrum zarządzania, wymiany informacji, odpowiedniej broni oraz taktyki