Limfocyty B - wyspecjalizowane jednostki bojowe

Powstają w szpiku kostnym, jednak w odróżnieniu od limfocytów T nie przechodzą przez grasicę. Odpowiadają za tzw. odpowiedź immunologiczną humoralną. Kluczowe znaczenie, przy tej odpowiedzi, mają produkowane przez nie przeciwciała, które atakują obce komórki i niszczą je. Jeden typ przeciwciał potrafi zneutralizować tylko jeden typ wroga. Dojrzałe limfocyty B są mogą wypuszczać nawet do 2 tys. przeciwciał na sekundę. Dla skutecznego wykonania swojego zadania, często potrzebują skoordynowanej pracy innych, m.in. makrofagów i limfocytów T. W momencie ataku czynnik chorobotwórczego, makrofag „pożera” go, po czym składa raport ze znaleziska limfocytowi T pomocniczemu. Ten dokonuje rozpoznania typu wroga i alarmuje innych, w tym również wymienione właśnie limfocyty B.